Kontaktpersoner

Åge Bernt Stabbforsmo     Daglig leder           75 18 34 00      482 61 896          

aage.bernt.stabbforsmo@hagvekst.no

 

Steinar Hanem                       Arbeidsleder/Tilrettelegger         75 18 34 02     469 42 775     

steinar.hanem@hagvekst.no

 

Odd Einar Wikberg               Arbeidsleder             488 67 148  

odd-einar.wikberg@hagvekst.no

                         

HaG Vekst                               75 18 34 00                                                  

post@hagvekst.no