Om oss

På grunnlag av et behov for lokal utprøving av yrkeshemmede, ble det i mars 2001 startet et prosjekt for utprøving av yrkeshemmede. Det var knyttet en person i 50% stilling til dette prosjektet. Ressursene i prosjektet ble etter hvert samlet i en felles enhet underlagt Grane kommune. I januar 2004 ble det på grunnlag av oppnådd aktivitet stiftet et aksjeselskap: Grane Bedriftservice AS. Aksjonærene var Statskog, Norgesvinduet Svenningdal AS og Grane kommune.
I novemer 2005 kom i tillegg Hattfjelldal kommune inn som aksjonær.

September 2010 endret virksomheten navn fra Grane Bedriftsservice AS til HaG Vekst AS. 01.09.2011 overtok HaG Vekst driften av et kommunalt dagsenter i Hattfjelldal kommune kjent som ARUNA. ARUNA ble drevet frem til 01.07.2020, da Hattfjelldal kommune overtok driften igjen av dagsentret.

HaG Vekst AS har i dag 4 ordinære ansatte fordelt på 4 årsverk. I Norge er det pr dags dato 235 vekstbedrifter.
Bedriftens formål er å skape grunnlag for opplæring av yrkeshemmede gjennom produksjon eller annen næringsvirksomhet.

Vi sysselsetter til daglig 20-25 personer med ulik grad av yrkeshemming.
Vi ønsker også å kunne tilby tjenester og produkter til bedrifter og personer,
og på denne måten være en aktør og medspiller i utviklingen av næringslivet.

HaG Vekst er på vegne av NAV tiltaksarrangør for følgende arbeidsmarkedstiltak:

  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA), 10 godkjente plasser. Alle som har eller forventer å få en uføretrygd kan søke på en VTA plass.
  • Arbeidsforberedende trening (AFT) Mål om ordinært arbeid gjennom karriereveiledning, arbeidsutprøving og kartlegging av forutsetninger for ulike typer jobb.

I tillegg driver bedriften karrieresentret i Grane, der du kan få yrkes og utdanningsveiledning, samt bistand for å komme i gang med og gjennomføre ønskede studier.


KVALITETSPOLITIKK            

For å nå våre mål, er vi avhengig av en god kvalitetspolitikk. 
Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre høy kvalitet på de varer og tjenester vi leverer.
Ved et kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd skal vi etterstrebe et minst mulig gap mellom
våre oppdragsgiveres forventninger, og resultat på tjenester og varer levert av HaG Vekst AS. 

For å oppnå dette skal vi:

  • Sette oppdragsgiver, bruker og kundens behov i fokus
  • Ha fokus på forbedring, videreutvikling og høy kompetanse
  • Ha et kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller kravene om sertifisering for leverandører av velferdstjenester – Equass
  • Involvere medarbeidere og samarbeidspartnere på en måte som sikrer forståelse, identifisering og gjennomføring av vårt kvalitetsarbeid.
  • Registrere avvik, og følge opp disse
  • Arbeide for en kvalitets- og løsningsorientert bedriftskultur