Tilbake i arbeid

HaG Vekst AS ønsker å være en støttespiller på veien mot ordinært arbeid. Vi ønsker å bistå tiltaksdeltakere å få en avklaring i forhold til arbeidskapasitet eller begrensninger.
Vårt mål er å tilrettelegge for mennesker med individuelle/ ulike behov og erfaringsbakgrunner gjennom et variert tilbud om tiltak.


Tiltak

APS.

Her får tiltaksdeltaker prøve seg i en realistisk arbeidssituasjon, med tett oppfølging.

APS-Arbeidspraksis.

Dette er et tilbud der det er usikkerhet rundt tiltaksdeltagers forutsetninger og arbeidskapasitet. Personene har behov for tett og bred oppfølging. Gjennom APS får du:

 • Hjelp til å bli bevisst de utviklingsmuligheter og arbeidsevner den enkelte har.
 • Individuell tilrettelegging.
 • Variert arbeidspraksis.
 • Rettledning i forhold til yrkesvalg og jobbsøking.
 • Et opplegg som vektlegger trygghet, tillit, trivsel og tid.
 • Arbeidspraksis i intill 10 måneder.

 

AB.

Arbeid med bistand er et tilbud som skal bistå yrkeshemmede arbeidssøkere til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv. .

AB - Arbeid med bistand
 

Arbeid med bistand er et tilbud som skal bistå yrkeshemmede arbeidssøkere til å få og beholde at arbeid i det ordinære arbeidsliv. Dette er tiltaket for de som av ulike årsaker har behov for særlig oppfølging og bistand for å få og beholde et ordinært arbeid. Dette skjer i form av tilrettelagt arbeidstrening i en ordinær bedrift, med oppfølging av personlige behov og interesser. Gjennom denne kartleggingen og utprøvingen vil arbeidsevne og begrensninger bli synliggjort. Gjennom AB får du:

 • Kartlegging av reell arbeidsevne.
 • Sjanse til å finne ut hvilke jobber som passer best til tiltaksdeltaker.
 • Hjelp til å finne aktuelle arbeidsgivere/ etablere et arbeidsforhold.
 • Tilrettelegging på arbeidsplassen.
 • Kartlegging av det man trenger hjelp og støtte til.
 • Bistand slik at hverdagen kan fungere best mulig.

Gjennom AB øker sjansene dine for at du får utnyttet din arbeidsevne i en vanlig jobb. I startfasen vil du holde på trygdeytelsene du har. Etter hvert som en eventuell arbeidsavtale kommer på plass vil deler av lønnen komme fra arbeidsgiver.

VTA.

Et tilbud for de som trenger spesiell tilrettelegging, tett oppfølging og en oversiktlig arbeidssituasjon. Les mer.

 

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid er rettet mot personer som har, eller sannsynligvis vil få¨, uføretrygd. Dette er tiltaket som retter seg mot personer som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Gjennom VTA får du:

 • Den støtte og tida du trenger for å lære deg arbeidsoppgavene. 
 • En stabil arbeidsplass.
 • Arbeidsoppgaver som er tilpasset dine forutsetninger og det du mestrer.
 • Et trygt og oversiktlig arbeidsmiljø.

Tiltaket er ikke tidsbegrenset, hvilket betyr at det er muliheter for å gi et livslangt tilbud. Tiltaksdeltager vil få utbetalt en bonuslønn i tillegg til trygd. Dette skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med andre tiltak, for eksempel AB eller APS, utdanning eller overgang til ordinært arbeid.