Karriereveiledning

Målet vårt er å gi et best mulig grunnlag for å velge riktig yrke og utdanning. Vi kan tilby:

 • Yrkes- og utdanningsveiledning.
 • Vurdering av rett til grunnskole og videregående opplæring.
 • Kartlegging/ vurdering og godkjenning av kompetanse.
 • Profråd karriereservice.  
 • Være en samtalepartner.
 • Informasjon om yrker, utdanningsmuligeter, kurs, stipend/ lån.
 • Hjelp med skjema og søknadsfrister.

Når du er kommet så langt i prosessen at du er klar for studier vil vi kunne gi tilbud om fleksibel tilrettelagt utdanning for voksne gjennom studiesentret.

 

Profråd karriereservice

Hvordan kan du best mulig planlegge din egen framtid? Vi hjelper deg med:

 • Å finne dine klare målsettinger.
 • Kunnskap om deg selv
 • Kunnskap om yrkesliv, utdanningsveier og jobbmuligheter

Vi setter fokus på å kartlegge dine evner, interesser og verdier gjennom samtaler og refleksjoner.  Vi setter fokus på å finne den enkelte individs yrkespersonlighet og matche denne mot det yrkesmiljøet. 

Alle tjenester gjennom profråd tilbys av en sertifisert veileder.

 

Studiesenteret

Vårt lokale nyoppstartede studiesenter i Grane kommune gir muligheten til en fleksibel tilrettelegging av utdanning.  Ønsker du:

 • Utdanning på videregående skoles nivå.
 • Høgskole-/ universitetsutdanning.
 • Å ta fag- eller svennebrev.
 • Etter- og videreutdanning.
 • Å få vurdert din realkompetanse.

Ta kontakt for å komme i gang!