Aruna Dagsenter

Aruna dagsenter ble opprettet i 1991. Formålet var å gi et aktiviseringstilbud for brukere med sosial og psykisk utviklingshemming i Hattfjelldal kommune. Gjennom årenes løp har andre brukergrupper som flyktninger, arbeidsledige og brukere med psykiske lidelser også hatt aktiviseringstiltak ved Aruna dagsenter. Derfor kan man si at Aruna har hatt en viktig samfunnsnyttig funksjon for Hattfjelldal kommune.

Aruna dagsenter ble den 01.09.11 overtatt av HaG Vekst gjennom en virksomhetsovertakelse.

01.07.2020 ble det gjort en virksomhetsovertakelse tilbake, der Hattfjelldal kommune tok over igjen driften av Aruna dagsenter