Aruna Dagsenter

Aruna dagsenter ble opprettet i 1991. Formålet var å gi et aktiviseringstilbud for brukere med sosial og psykisk utviklingshemming i Hattfjelldal kommune. Gjennom årenes løp har andre brukergrupper som flyktninger, arbeidsledige og brukere med psykiske lidelser også hatt aktiviseringstiltak ved Aruna dagsenter. Derfor kan man si at Aruna har hatt en viktig samfunnsnyttig funksjon for Hattfjelldal kommune.

Aruna dagsenter ble den 01.09.11 overtatt av HaG Vekst gjennom en virksomhetsovertakelse.

 

HaG Vekst sysselsetter i dag 3 ansatte gjennom Aruna og har avtale med Hattfjelldal kommune om 10 plasser for personer med yrkeshemming. I tillegg har virksomheten 5 varige tilrettelagte arbeidsplasser lokalisert ved Aruna sammen med en arbeidsleder

 

Aruna dagsenter driver med produksjon av blant annet:

-         Vedproduksjon

-         Husflidsproduksjon

-         Maling

-         Møbelsnekring

-         Produksjon av blomster

-         Beplantning i Hattfjelldal sentrum

-         Diverse tjenester til lokalt næringsliv

 

Ansatte ved Aruna dagsenter:

 

-         Steinar Hanem- Avdelingsleder

-         Wenche Nilsen

-         Liv Grøneng

 

 

Kontakt info:

 

Aruna dagsenter

Ole Johans vei 7

8690 Hattfjelldal

Tlf. 94296979

            E-post: aruna@hagvekst.no