KVALITETSPOLITIKK   

 

Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre høy kvalitet på de varer og tjenester vi leverer.

Ved et kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd skal vi etterstrebe et minst mulig gap mellom våre oppdragsgiveres forventninger, og resultat på tjenester og varer levert av HaG Vekst AS.

 

For å oppnå dette skal vi:

 • Sette oppdragsgiver, bruker og kundens behov i fokus
 • Forplikte oss til kontinuerlig forbedring, videreutvikling og høy kompetanse. Kontinuerlig forbedring skal bl. a. sikres ved gjennomføring av forbedringstiltak.
 • Ha et kvalitetssikringssystem som tilfredsstiller kravene om sertifisering for leverandører av velferdstjenester – Equass
 • Involvere medarbeidere og samarbeidspartnere på en måte som sikrer forståelse, identifisering og gjennomføring av vårt kvalitetsarbeid.
 • Registrere avvik og følge opp disse
 • Arbeide for en løsningsorientert bedriftskultur

 

Følgende overordnede kvalitetsmål gjelder for HaG Vekst AS:

 • Tjenester og serviceytelser til NAV skal være kjent for riktig og jevn kvalitet. Tilfredshet og forbedringsområder kartlegges i partsundersøkelser med NAV.
 • Arbeidsmiljøet ved Hag Vekst skal oppleves som godt og egenutviklende.                               Kartlegges i medarbeidersamtaler. 80 % eller flere av arbeidstakerne skal være godt fornøyd med arbeidsmiljøet.
 • Sykefravær vurderes som et kvalitetsmål av arbeidsmiljøet. Sykefravær ved HaG Vekst skal ikke overstige et årlig gjennomsnitt på 4 %.
 • Brukernes tilfredshet er viktig for HaG Vekst. Det skal gjennomføres årlige brukerundersøkelser og månedlige brukermøter. 70 % eller flere av brukerne skal samlet sett være fornøyd med våre tjenester. Mål for forbedring iverksettes og følges opp.
 • Produkter skal holde en kvalitet som tilfredsstiller kundens behov innenfor realistiske rammer. Ved avvik eller misnøye hos kunde, skal HaG Vekst tilstrebe innfrielse av kundens forventninger. Avdelingsleder er ansvarlig for registrering og påfølgende oppfølging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (revidert 20.03.2014)