Vår visjon og formål


Vår visjon er:
Muligheter, trivsel og vekst.
Individer tilsluttet HaG Vekst skal gis muligheter ved:
• å oppleve en trygg og stabil arbeidssituasjon tilpasset egne forutsetninger
• å påvirke forhold ved egen arbeidsplass
• å kunne følge samfunnets utvikling
• å benytte seg av fleksible løsninger
• å bygge positive sosiale nettverk

Trivsel skal oppnås ved:
• et trygt og positivt arbeidsmiljø
• bevisstgjøring av toleranse og likeverd
• konstruktive arbeidsoppgaver
• egnede lokaliteter
• bruk av humor
• opplevelse av tilhørighet
• brukermedvirkning

Vekst skal oppnås ved:
• egenutvikling basert på egne forutsetninger
• kvalitativ oppfølging fra ansvarshavende
• bevist trening på mestring av oppgaver
• takhøyde for kreativ tenking

Vårt dokumenterbare formål er:
Salg av tjenester innen utprøvingsarbeid av yrkeshemmede, produksjon og salg av
brensel og trevareprodukter, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under disse
felt.