Rettighetsdokument

Deltakere og ansatte ved HaG Vekst har rett til å:
 • Få innsyn i egne personopplysninger
 • Være trygg på at taushetsplikten overholdes
 • Få informasjon om endringer i bedriftens strategi og beslutninger
 • Gi tilbakemelding til bedriften gjennom bruker- og ansatteundersøkelser
 • Å klage på saker som har betydning for vedkommende
 • Rettigheter i henhold til IA- avtalen
 

HaG vekst tilslutter seg eu’s charter om grunnleggende rettigheter

 

http://www.lo.no/Global/Brussel/EU%20charter%20for%20grunnleggende%20rettigheter%202011.pdf
 
Ansatte som faller inn under Arbeidsmiljøloven har rett til:
 • Ferie og fridager i henhold til ferieloven
 • AML overholdes
 • Kompetanseutvikling etter bedriftens behov nedfelt i strategisk plan
 • Medbestemmelse i beslutningsprosesser i henhold til strategisk plan
 
Deltakere har rett på:
 • Individuell handlingsplan
 • Individuell tilrettelegging
 • Egen veileder/ arbeidsleder
 
Plikter:
 • Møte på jobb etter de avtaler som er gjort
 • Gi beskjed ved fravær
 • Følge våre etiske retningslinjer og vårt verdigrunnlag
 • Overholde bedriftens reglementer