Ny "utedo" på Stavvatnet

To fornøyde ordførere Ken Richard og Bjørn Ivar etter at utedoen er åpnet.

Stavassdagen 2015

På programmet sto åpning av utedo, ikke en vanlig utedo, men kanskje en av landets fineste. Primus motor for utedo prosjektet har nok vært nasjonalpark forvalter Torhild Lamo. Utedoen er tegnet av arkitekt Håkon Bø i arkitektfirmaet Helt Grønn. Den er laget av Hag Vekst i Grane.

Før selve åpningen av utedoen holdt ordfører Lamo en tale om de utfordringer og gleder det er med utedo, hvor noe av konklusjon var at oppfinnelsen av vannklosett kanskje helst kom under de forhold som gjerne regjerte på høst og særlig vinterstid på utedoer rundt omkring.

Selve åpningen foretok Ken Richard med å sage over en «bjørkstaur» med doruller på.