Tilbake i arbeid

HaG Vekst AS ønsker å være en støttespiller på veien mot ordinært arbeid. Vi ønsker å bistå tiltaksdeltakere å få en avklaring i forhold til arbeidskapasitet eller begrensninger.
Vårt mål er å tilrettelegge for mennesker med individuelle/ ulike behov og erfaringsbakgrunner gjennom et variert tilbud om tiltak.


 

TILTAK

AFT

Her får tiltaksdeltaker prøve seg i en realistisk arbeidssituasjon, med tett oppfølging. Videre er målet ordinær tilnærming til arbeidslivet med ordinært arbeid eller utdanning som hovedmål. 

AFT- Arbeidsforberedende trening.

Dette er et tilbud der det er usikkerhet rundt tiltaksdeltagers forutsetninger og arbeidskapasitet. Personene har behov for tett og bred oppfølging. Gjennom AFT får du:

 

 •  Avklaring og kartlegging av arbeidsevne.
 •  Karriereveiledning  
 •  Hjelp til å finne aktuelle arbeidsgivere/ etablere et arbeidsforhold.
 •  Tilrettelegging på arbeidsplassen.
 •  Kartlegging av det man trenger hjelp og støtte til.
 •  Hjelp til å komme i gang med relevante kurs eller utdanning
 •  Hjelp til jobbsøking  

VTA.

Et tilbud for de som trenger spesiell tilrettelegging, tett oppfølging og en oversiktlig arbeidssituasjon. Les mer.

 

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid er rettet mot personer som har, eller sannsynligvis vil få¨, uføretrygd. Dette er tiltaket som retter seg mot personer som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Gjennom VTA får du:

 • Den støtte og tida du trenger for å lære deg arbeidsoppgavene. 
 • En stabil arbeidsplass.
 • Arbeidsoppgaver som er tilpasset dine forutsetninger og det du mestrer.
 • Et trygt og oversiktlig arbeidsmiljø.

Tiltaket er ikke tidsbegrenset, hvilket betyr at det er muliheter for å gi et livslangt tilbud. Tiltaksdeltager vil få utbetalt en bonuslønn i tillegg til trygd. Dette skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med andre tiltak, for eksempel AFT, utdanning eller overgang til ordinært arbeid.